Varför är detta miljövänligt?

Interfame Performance AB äger rättigheterna till varumärket interclean.se med webbutik, som har inriktning på hälsa och miljö. Vårt uppdrag är att hjälpa företag och organisationer att anta grönare livsstilar genom att erbjuda alternativ till engångsprodukter för personlig vård, hushåll och kommersiellt bruk. Genom att välja våra återanvändbara och hållbara produkter skyddar våra kunder tunnland skog, minskar avfallet som hamnar i deponier och minskar deras totala miljöpåverkan. Tillverkas endast från certifierade och kontrollerade träkällor och produceras med betydligt lägre fossil energianvändning och vatten än generisk viskos. Viskos fibrerna som används för att tillverka Ezywipe-produkter är certifierade med det internationellt erkända EU-miljömärket. Denna etikett för miljöklass tilldelas endast produkter och tjänster som har en betydligt lägre miljöpåverkan under hela deras livscykel. Från råvaruutvinning till produktion, distribution och bortskaffande.

Plastråvaran i våra produkter tillverkas utav ren Polypropen (PP/05) plastråvara. BPA används inte som en råvara eller som en förpackningskomponent vid tillverkningen av en förpackning av våra produkter. Polypropen (PP/05) används bland annat till livsmedelsförpackningar, plastfilm för livsmedel, hushållsartiklar, samt leksaker, vattenrör, inom bilindustrin och medicinska implantat. Polypropen är en av de fem produktions volymmässigt viktigaste plasttyperna i Europa. Polypropen (PP/05) är en ofarlig plast och till 100 % återvinningsbar. Godkänd av Livsmedelsverket och Naturskyddsföreningen.

Återvinn kapslarna i återvinningen och få 10 % rabatt…

Kan du visa att du samlar ihop kapslarna (bifoga bild) och slänger dom i återvinningen, så ger vi dig en rabattkod med 10 % inför nästa beställning.

Rulla till toppen
Scroll to Top